Circular/เลื่อยวงเดือน

AUTO CIRCULAR SAWING MACHINE/เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบออโต้

AUTO CIRCULAR SAWING MACHINE/เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบออโต้ Brand : CHING HSYANG

VDO. https://www.youtube.com/watch?v=Xb060pd70i8

บริษัท สกายอีเลคทริคแมชชินเนอรี่ จำกัด
117,119,121,123,125 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
โทร: 02-874-0405-7 แฟกซ์: 02-4284432,028740408
อีเมล: info@skyemac.com, skyelectric.th@hotmail.com