Chamfering/ลบมุม

CHAMFERING MACHINE/เครื่องลบมุมสองข้างพร้อมกัน

CHAMFERING MACHINE/เครื่องลบมุม Brand : Ching Hsyang

Videos https://youtu.be/IHnKuFe_Id4 https://youtu.be/iIAUorvg24E

บริษัท สกายอีเลคทริคแมชชินเนอรี่ จำกัด
117,119,121,123,125 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
โทร: 02-874-0405-7 แฟกซ์: 02-4284432,028740408
อีเมล: info@skyemac.com, skyelectric.th@hotmail.com