Drill&Tap/เจาะต๊าปพิเศษ

เครื่องเจาะแนวนอน 3 รู (ระบบนิวเมติค)

รับสร้างเครื่องตามชิ้นงานลูกค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ : 02-874-0405-7 https://www.youtube.com/watch?v=o9tWy_XV5xs&feature=youtu.be

บริษัท สกายอีเลคทริคแมชชินเนอรี่ จำกัด
117,119,121,123,125 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
โทร: 02-874-0405-7 แฟกซ์: 02-4284432,028740408
อีเมล: info@skyemac.com, skyelectric.th@hotmail.com