Thread Rolling/รีดเกลียว

HYDRAULIC THREAD ROLLING MACHINE/เครื่องรีดเกลียวระบบไฮโดรลิค

HYDRAULIC THREAD ROLLING MACHINE/เครื่องรีดเกลียวระบบไฮโดรลิค Brand : KING YI CHEN

จำหน่ายเครื่องรีดเกลียวไต้หวัน เครื่องรีดเกลียวระบบไฮโดรลิค เครื่องรีดเกลียวระบบลูกเบี้ยว เครื่องรีดเกลียวสามลูกรีด เครื่องรีดเกลียวเหล็กตัน เครื่องรีดเกลียวท่อ เครื่องทำเกลียวเหล็ก เครื่องทำเกลียวแป๊ป พร้อมรับปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องจักร ตามชิ้นงาน พร้อมจำหน่าย ลูกรีด ลูกรีดสั่งทำพิเศษ แผ่นรองรีด

Thread rolling machine Hydraulic type/Cam type /3 rolling die machine

Taiwan thread rolling machine / King Yi Chen / YC-3T , YC-310 ,YC-30 , YC-50,YC-3A

บริษัท สกายอีเลคทริคแมชชินเนอรี่ จำกัด
117,119,121,123,125 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
โทร: 02-874-0405-7 แฟกซ์: 02-4284432,028740408
อีเมล: info@skyemac.com, skyelectric.th@hotmail.com