Auto Lathe/กลึงออโต้

DOUBLE FACING & DRILLING MACHINE/กลึงปาดหน้า คว้านรู 2ข้างพร้อมกัน

เครื่องกลึงปาดหน้า,คว้านรู 2 ด้าน Brand : SKY

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=BQBiIj-27T8 https://www.youtube.com/watch?v=tf715o--2AY

บริษัท สกายอีเลคทริคแมชชินเนอรี่ จำกัด
117,119,121,123,125 ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง กทม. 10150
โทร: 02-874-0405-7 แฟกซ์: 02-4284432,028740408
อีเมล: info@skyemac.com, skyelectric.th@hotmail.com