Thread rolling/รีดเกลียว

HYDRAULIC PIPE THREAD ROLLING MC.(3 ROLLER)/เครื่องรีดเกลียวแบบ3ลูกรีด งานท่อ

HYDRAULIC PIPE THREAD ROLLING MACHINE (3 ROLLI)/เครื่องรีดเกลียวแบบ3ลูกรีด Brand : KING YI CHEN

จำหน่ายเครื่องรีดเกลียวไต้หวัน เครื่องรีดเกลียวระบบไฮโดรลิค เครื่องรีดเกลียวระบบลูกเบี้ยว เครื่องรีดเกลียวสามลูกรีด เครื่องรีดเกลียวเหล็กตัน เครื่องรีดเกลียวท่อ เครื่องทำเกลียวเหล็ก เครื่องทำเกลียวแป๊ป พร้อมรับปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องจักร ตามชิ้นงาน พร้อมจำหน่าย ลูกรีด ลูกรีดสั่งทำพิเศษ แผ่นรองรีด

Thread rolling machine Hydraulic type/Cam type /3 rolling die machine

Taiwan thread rolling machine / King Yi Chen / YC-3T , YC-310 ,YC-30 , YC-50,YC-3A

VDO. https://youtu.be/IGj75oUlvL4 https://youtu.be/8py2lJ1XCpI https://youtu.be/pOi00nJUtFY https://youtu.be/1ogOP5vGlIw https://youtu.be/d_EFXGlZ0zU

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com