Chamfering/ลบมุม

เครื่องลบมุมข้างเดียว/ Chamfering Machine 1 side

เครื่องลบมุมข้างเดียว VDO https://www.youtube.com/watch?v=R0RVd9jLnxs https://youtu.be/pL98k3xH7Z0 https://youtu.be/izlQ-ldyJrI

เครื่องลบมุมท่อ # pipe chamfering machine #เครื่องลบมุม ไปป์ #เครื่องลบมุมเหล็ก ไต้หวัน # C-60-2a# CHING HSYANG #เครื่องลบคมท่อ YU-60SA #เครื่องลบมุม ไต้หวัน #เครื่องลบคมปลายท่อ #เครื่องลบมุมปลายท่อ# เครื่องลบมุมหัวเดียว #เครื่องลบมุมแบบท่อกึ่งอัตโนมัติ

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com