Drill&Tap/เจาะต๊าป

เครื่องเจาะต๊าป 2 เครื่องบนแท่นเดียวกัน (59,60,61)

เครื่องเจาะต๊าป 2 เครื่องบนแท่นเดียวกัน เครื่องที่ 59,60,61 (AO-020-02-2, 3, 4)

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com