Screwing/ขันสกรู

HANDY TYPE AUTOMATIC SCREWING MACHINE/เครื่องขันสกรู อัตโนมัติ

HANDY TYPE AUTOMATIC SCREWING MACHINE/เครื่องขันสกรูอัตโนมัติ Brand : kuang tien

สกรูถูกป้อนด้วยลมจาก Feederไปยังปากจับสกรูอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถขันสกรูได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ Videos https://youtu.be/RKytLesDw0s https://youtu.be/Le0yAqrTuf8 https://youtu.be/XpO2T58G_9U https://youtu.be/cFHT-7lPAA0 https://youtu.be/kkdYfZcZAJU

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com