Motor Line/ผลิตมอเตอร์

MOTOR OUTER SHELL TWO WAY CHAMFERING /เครื่องกลึงขอบมอเตอร์สองข้างพร้อมกัน

Lathe/งานกลึง Brand : LUN YI รับสร้าง ตามขนาดชิ้นงานของลูกค้า

Videos https://youtu.be/oHRI9veeSK4 https://www.youtube.com/watch?v=QG6AMMEq8aI https://youtu.be/p9mHlcOiRV8

(เครื่องกลึงปอกมอเตอร์ เครื่องจักรสำหรับผลิตมอเตอร์ เครื่องทำมอเตอร์ เครื่องกลึงขอบสองด้านพร้อมกัน เครื่องกลึงสองข้าง เครื่องลบมุมมอเตอร์ เครื่องปาดหน้าลบมุมสองข้างพร้อมกัน )

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com