Reduce&Expand/รูดขยายท่อ

เครื่องตีเรียวปลายท่อ/SWAGING MACHINE (AUTOMATIC TYPE)

เครื่องตีเรียวปลายท่อ/SWAGING MACHINE (AUTOMATIC TYPE) Brand : SHYHER

VDO. https://www.youtube.com/watch?v=zc3hru7mZdw

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com