DRILL&TAP/เจาะต๊าปพิเศษ

เครื่องเจาะไฮโดรลิค HD6 (ส่งหลัง – ออกหลัง)

เครื่องเจาะไฮโดรลิค HD6 (ส่งหลัง – ออกหลัง)

VDO. https://youtu.be/iAmJiig5qPo

บริษัท สกายอีเลคทริค แมชชินเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-54111-55-5
162/2-162/3 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-874-0405-7, 088-585-2625, 081-345-4038
แฟกซ์: 02-4284432, 02-8740408
อีเมล: info@skyemac.com, sale1@skyemac.com